How much does a Limousine Service cost in Fort Lauderdale?

Fort Lauderdale Limo Rates

🕑 Fort Lauderdale Hourly Limousine Rentals

כלי רכב קיבולת ציון (*) מִינִימוּם
מכוניות סדאן
מְכוֹנִית נוֹסעִים 3 מכוניות עירוניות להשכרה $75 לשעה מינימום שעה
מוּתָרוּת 3 נוסעים מרצדס בנץ להשכרה $89 לשעה שעתיים מינימום
רכבי שטח וטנדרים
6 רכב שטח לרכב נוסעים 6 נוסעים בהשכרת רכב שטחלימוזינה להשכרה $85 לשעה מינימום שעה
6 רכב שטח יוקרתי לנוסעים רכב שטח יוקרתי עם 6 נוסעים להעברותלימוזינה להשכרה $95 לשעה מינימום שעה
9 ואן נוסעים 9 נוסעים ואן להשכרההשכרת ואן לפי שעה $115 לשעה 3 שעות מינימום
13 נוסע ואן 13 נוסעים ואן להשכרההשכרת ואן לפי שעה $125 לשעה 3 שעות מינימום
14 מרצדס ספרינטר לנוסעים 7 נוסעים השכרת טנדרים יוקרתייםהשכרת ואן לפי שעה $155 לשעה 3 שעות מינימום
לימוזינות
8 לימוזינת נוסעים השכרת לימוזינה בשעתיים $99 לשעה 3 שעות מינימום
10 לימוזינת נוסעים 10 לימוזינה לנוסעים להשכרה $105 לשעה 3 שעות מינימום
14 לימוזינת נוסעים 16 passenger Fort Lauderdale 1 hour limo rental $165 לשעה 3 שעות מינימום
16 לימוזינת נוסעים 16 passenger limo Fort Lauderdale hourly rental $175 לשעה 3 שעות מינימום
18 לימוזינת נוסעים 18 passenger Fort Lauderdale limo rental $185 לשעה 3 שעות מינימום
20 לימוזינת נוסעים 20 passenger limo in Fort Lauderdale $195 לשעה 3 שעות מינימום
אוטובוסים מאמנים
אוטובוס נוסעים 20 Passengers mini bus in Fort LauderdaleFort Lauderdale Mini bus for hire $115 לשעה 3 שעות מינימום
אוטובוס נוסעים 24 24 Passengers mini bus in Fort LauderdaleFort Lauderdale Mini bus for hire $120 לשעה 3 שעות מינימום
32 אוטובוס נוסעים 32 Passengers bus rental in Fort Lauderdalebus for hire in Fort Lauderdale $130 לשעה 3 שעות מינימום
48 אוטובוס נוסעים 48 Passengers coach bus in Fort LauderdaleFort Lauderdale Coach bus $145 לשעה מינימום 5 שעות
56 אוטובוס נוסעים 56 Passengers coach bus for hire in Fort LauderdaleCoach Bus for hourly rent in Fort Lauderdale $150 לשעה מינימום 5 שעות
אוטובוסים למסיבות
20 אוטובוס מסיבות נוסעים 20 passenger Party Fort Lauderdale Limo Bus hourly Rate $165 לשעה 3 שעות מינימום
אוטובוס מסיבות הנוסעים 24 24 passenger Party Limo Bus in Fort Lauderdale hourly for hire $185 לשעה 3 שעות מינימום
28 אוטובוס מסיבות נוסעים 28 passenger Party Bus hourly Rate Fort Lauderdale $225 לשעה 3 שעות מינימום
32 אוטובוס מסיבות נוסעים 32 passenger Fort Lauderdale Party Bus for hire hourly $240 לשעה 3 שעות מינימום
36 אוטובוס מסיבות נוסעים 36 passenger Party Limo Bus hourly Rental in Fort Lauderdale $260 לשעה 3 שעות מינימום

(*) לא ניתן להעמיס רכבים מעבר ליכולת הישיבה.

(*) התעריפים עשויים להשתנות במהלך אירועים מיוחדים ואינם כוללים דמי דמי תשלום, אגרה או דמי אופציונליים.

טופס הזמנה

מרחק כולל 0 מִי
זמן כולל 0 ח 0 M
בחר רכב
בחר פרטי נסיעה הזן פרטי קשר
בחר רכב סיכום הזמנות
הזן פרטי קשר שלח עכשיו

אנא המשך לשלב הסופי

Pay via PayPal
תועבר לדף התשלומים תוך שנייה של 5.
שלם באמצעות פס
תועבר לדף התשלומים תוך שנייה של 5.